Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową strony internetowej http://www.piwniczna.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak tekstów alternatywnych do zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Wolańska, adres poczty elektronicznej bpmig@piwniczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 184464184. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Biblioteka usytuowana jest na poddaszu  budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju.
 • Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody (7 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 •  Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku
   od strony północnej.
 • Budynek wyposażony jest w windę platformową.
 • Drzwi wejściowe i korytarze zapewniają możliwość przejazdu wózkiem.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty bibliotekarza  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. /tel. 18 44 64 184/ lub /18 44 64 157/.
 • Obok budynku można zaparkować samochód (od strony Rynku), ale nie ma wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych. W pobliżu znajduje się parking miejski
  z oznakowanymi miejscami dla niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość w szczególnych przypadkach zaparkowania na podjeździe z tyłu budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. /tel. 18 44 64 184/ lub
  /18 44 64 157/
 • Toalety w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym .
 • W chwili obecnej nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego na miejscu lub on-line.

 

Filia w Łomnicy Zdroju

33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 336

 

 • Filia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach.
 • Po  drugiej stronie drogi głównej, naprzeciw budynku Szkoły jest parking bez wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Osoba niepełnosprawna uzyska pomoc bibliotekarza w umożliwieniu wypożyczenia książek.

Zapraszamy !

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju
33-350 Piwniczna-Zdrój,
Rynek 11
Tel. 18 446 41 84

e-mail: bpmig.piwniczna@onet.pl

                                                                                                 GODZ.OTWARCIA:                                                                                                

 PN.             8.00 - 16.00               
 WT.      8.00 - 16.00
 ŚR.      8.00 - 16.00
CZW.      8.00- 16.00
PT.      8.00 - 16.00
SOB.      8.00 -14.00

 w czasie wakacji
 /od 1 lipca do 31 sierpnia/
 Biblioteka w soboty zamknięta.            

                                                                                                  

Zegar

Kalendarz

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny:

Pogoda