Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych –  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określonych w artykułach: art. 13 RODO – jeśli zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby lub art. 14 RODO – jeśli zostały one pozyskane z innych źródeł.

 

W związku z tym Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju informuje że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój, zwaną dalej Administratorem. Dane kontaktowe:

tel. 18 446 41 84.

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pana/i praw może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: inspektor@odo.info.pl
 2. Państwa dane są przetwarzane w celach: statystycznym, spraw związanych z udostępnianiem materiałów bibliotecznych oraz z odzyskaniem wypożyczonych materiałów.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, grupa zawodowa, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) oraz dobrowolnie: nr telefonu, e-mail. W przypadku osoby, która nie ukończyła 13 roku życia dodatkowo wymagany jest podpis opiekuna prawnego.

 1. Dodatkowo Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych na podst. Art.6 ust. 1 lit. c, e. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon, nr dowodu osobistego, wizerunek.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane przez okres ważności konta czytelniczego tj. 5 lat od ostatniej aktywności konta(liczone od nowego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiła ostatnia aktywność konta).
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz usunięcia (tylko w przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 5. W przypadku osoby niepełnoletniej źródłem pozyskania danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 7. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane zostały powierzone firmie SOKRATES - software Leszek Masadyński, os. Stefana Batorego 13c/27, 60-687 Poznań w związku z realizacją umowy na świadczenie usługi dostępu do baz danych w systemie bibliotecznym SowaSQL. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                    
     i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nasza placówka

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11
Tel. 18 446 41 84

e-mail: bpmig.piwniczna@onet.pl

                                                                                                 GODZ.OTWARCIA:                                                                                                

 PN.             8.00 - 16.00               
 WT.     10.00 - 18.00
 ŚR.      8.00 - 16.00
CZW.      10.00 - 18.00
PT.       9.00 - 17.00
SOB.       8.00 - 13.00

Uwaga: w okresie wakacji w soboty nieczynne!                

                                                                                                  

Zegar

Kalendarz

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny:

Pogoda